กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองโรงสี ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" 

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 9 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองโรงสี ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ตามแนวพระราชดำริ พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองโรงสี  

ทั้งนี้ ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืชตลอดแนวคลอง รวมถึงเทน้ำหมักชีวภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรเขตบางกอกใหญ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ และประชาชนจิตอาสา จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อัลบั้มภาพ