“#เขตลาดพร้าว รวมพลัง ลด ละ เลิก พลาสติกและโฟม"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 13 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

 

“#เขตลาดพร้าว รวมพลัง ลด ละ เลิก พลาสติกและโฟม”

 

 

 

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ และบุคลากรเขตลาดพร้าว รวมพลังร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก พลาสติกและโฟม ประกาศเจตนารมณ์ “เขตลาดพร้าว ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม และเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม” โดยการใช้ถุงผ้าและปิ่นโตแทน

 

 

 

          ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือลดการนำถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมเข้าบริเวณสำนักงานเขต แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ภายในสำนักงาน ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน ใช้ภาชนะ จานชาม แก้วน้ำ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไป เล็งเห็นถึงความสำคัญในการหันมาใช้วัสดุทดแทนถุงพลาสติกต่อไป 

          ถึงเวลาแล้วที่ต้องเริ่มรณรงค์และลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังเพื่อให้ทุกคนตระหนักความสำคัญของภาวะโลกร้อนมากขึ้น โดยขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการ "รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม"  พวกเราเริ่มแล้ว...พวกคุณล่ะเริ่มหรือยัง

 

ภาพ/ข่าว : ปชส. เขตลาดพร้าว

 

 

 

อัลบั้มภาพ