เขตบางกอกใหญ่ซ่อมทันทีทางเท้าตามโครงการสวยในซอย

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 1 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ซ่อมทันทีทางเท้าตามโครงการสวยในซอย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต กำกับดูแลโดยให้นายสุพล อมรพิสิทธิกูล หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซมผิวการจราจรทางเท้าและเก็บรวบสายสื่อสาร โดยนายวีรยุทธ ดีสวัสดิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ควบคุมการปฏิบัติงาน ณ บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 และซอยจรัญสนิทวงศ์ 21

ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามโครงการสวยในซอย ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดทำโครงการสวยในซอยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในซอยที่ตนเองพักอาศัยให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเสริมสร้างความมีอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "Now ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (CARE) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

อัลบั้มภาพ