บางกอกน้อยร่วมตรวจการปรับภูมิทัศน์

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 8 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมตรวจและรับฟังการดำเนินการ ตามแผนการตรวจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง (กลุ่มกรุงธนเหนือ) โดยมีการชี้แจงผลการดำเนินการ และลงพื้นที่ตรวจ โดยมีการตรวจคลองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางกอกน้อย และเขตบางพลัด โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มบำรุงรักษาคลอง 4 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ (สนน.) โดยการตรวจปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ ดำเนินการตรวจ จำนวนทั้งสิ้น 4 เขต 4 คลอง ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ได้แก่ 1.เขตทวีวัฒนา ลำรางเข้าสวนทวีวนารมย์ 2.เขตตลิ่งชัน คลองขุนจันทร์ 3.เขตบางกอกน้อย คลองบางบำหรุ และ 4.เขตบางพลัด คลองบางพระครู โดยมี นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้แทนจากเขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน ร่วมรับฟังคำแนะนำและนำคณะกรรมการฯเยี่ยมชมคลองต่างๆ ในพื้นที่จริง

 

อัลบั้มภาพ