ปลูกต้นไม้ในใจคน เรียกฝน ด้วยต้นไม้

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 2 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

 ปลูกต้นไม้ในใจคน เรียกฝน ด้วยต้นไม้

         วันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เรียกฝนด้วยต้นไม้ ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลูกป่าชุมชนบ้านเรา พร้อมด้วยนายปารุส อรหัตมานัส นางโสภิดา พึ่งวงศ์ญาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย ผู้นำชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดดีน ผู้นำมัสยิด ประธานอปพร.เขตหนองจอกและเจ้าหน้าที่อปพร. ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่และนักเรียนโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดป่าชุมชนให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณ ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดดีน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก

อัลบั้มภาพ