เขตลาดพร้าว ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 21 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

"เขตลาดพร้าว ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ในกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ประเภท อาคารบางประเภทบางขนาด"

        วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ นายณัฐติพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางจินตนาภรณ์เรืองรองสุรังค์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ครอบครอง/ผู้รับผิดชอบอาคาร สถานประกอบการตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

 

ภาพ / รายงาน : นางสาวภัทราพร วชิรนิธิไพบูลย์
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

อัลบั้มภาพ