บางกอกใหญ่ประกาศเจตนารมณ์ ชวนลดการใช้พลาสติกและโฟม

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 7 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

บางกอกใหญ่ประกาศเจตนารมณ์
ชวนลดการใช้พลาสติกและโฟม

น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการ.เขตบางกอกใหญ่ กล่าวว่า ปัจจุบันถุงพลาสติกและโฟมเป็นปัญหาหลักของภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นต้นเหตุของขยะมูลฝอย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก ทำให้เกิดสารพิษในชั้นบรรยากาศ และหากสะสมอยู่ในร่างกายมากๆ อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญ ดังนี้
• การเสื่อมโทรมของดิน
• การเสื่อมคุณภาพของน้ำ
• เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและบนบก
• เป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดชีวภาพที่เป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ
• ให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสารก่อมะเร็งเมื่อถูกเผา
• ทำให้เกิดการอุดตันในทางระบายน้ำ และทำให้เกิดน้ำท่วม
• เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ
• เป็นต้นเหตุของการเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของพาหะนำโรคและการแพร่ระบาดของโรคร้ายหลายชนิด
• เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของการเดินทางทั้งทางบก และทางน้ำและทางอากาศ

ดังนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงร่วมประกาศเจตนารมณ์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนและบุคลากรของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกันรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยการใช้ถุงผ้า กระเป๋าผ้า กล่องใส่อาหาร หรือปิ่นโตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะย่อยสลายยาก และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน

 

 

อัลบั้มภาพ