บางเขนจัดกิจกรรมคัดแยกขยะและสาธิตทำปุ๋ยน้ำชีวภาพให้ชุมชน

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 4 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 

 


         วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ผงทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมกิจกรรมการลดและการคัดแยกมูลฝอย และสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถนำขยะเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน มาทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี สามารถประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

อัลบั้มภาพ