คลองสานสาธิตการทำขยะหอมและให้ความรู้เรื่องการลดปริมาณขยะตามหลัก 3R

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 13 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

คลองสานสาธิตการทำขยะหอมและให้ความรู้เรื่องการลดปริมาณขยะตามหลัก 3R และการคัดแยกขยะ @ชุมชนซอยเจริญรัถ 5

        (13 มิ.ย.63) เวลา 10.00 น. : นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สาธิตการทำขยะหอมและให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนซอยเจริญรัถ 5 โดยมีวิทยากรจากฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ให้ความรู้ พร้อมมีกิจกรรมเล็กๆ โดยสามารถนำถุงผ้าหรือขวดพลาสติกมาแลกต้นกล้า และน้ำหมักชีวภาพได้ ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและเข้าร่วมกิจกรรม

        การทำขยะหอมเป็นการนำเศษขยะมาแปรสภาพให้เศษขยะมีคุณค่า และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก รววมทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งการทำขยะหอมในเบื้องต้น สามารถดูขั้นตอนการทำได้จากภาพที่แนบมา

       

พร้อมให้ความรู้เรื่องการลดปริมาณขยะตามหลัก 3R ได้แก่
        1.Reduce : ลดการใช้ คือ ลด ละ เลิกสิ่งของที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือย หรือลดการใช้ให้น้อยลง เป็นต้น
2.Reuse : ใช้ซ้ำ คือ การใช้แล้วใช้อีกจนกว่าจะหมดสภาพ หรือการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หรือการใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟม เป็นต้น
3.Recycle : การนำกลับมาใช้ใหม่ คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท นำกลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตแต่ละประเภท อาทิ การนำเศษผัก ผลไม้ มาทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น

        ทั้งนี้ยังได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน สามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ซึ่งขยะสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ซึ่งการคัดแยกขยะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะ จะทำให้การจัดการกับขยะในขั้นตอนต่อไปที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ และสวยงามมากยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ & ข่าว : ทีมงานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตคลองสาน

อัลบั้มภาพ