สัมพันธวงศ์จัดกิจกรรม “ขวดเปล่าแลกน้ำหมักชีวภาพ/ต้นกล้าผักสวนครัว".

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 21 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

สัมพันธวงศ์จัดกิจกรรม “ขวดเปล่าแลกน้ำหมักชีวภาพ/ต้นกล้าผักสวนครัว”...

        วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นางทรงรัตน์ ปานจำรุณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นายพีรวัส พูนวิทย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และนางสาวพรทิพย์ ชำนิกล้า หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกิจกรรมลดขยะลดโลกร้อน จัดโดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เพื่อเปิดให้ประชาชนนำขวดพลาสติกเปล่ามาแลกน้ำหมักชีวภาพหรือต้นกล้าผักสวนครัว ตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยะขยะก่อนนำไปทิ้ง รณรงค์การลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม โดยให้หันมาใช้ถุงผ้าแทน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและรู้จักการคัดแยกขยะจากต้นทาง ณ ตลาดนัดสะพานนี้จงสวัสดิ์ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์

อัลบั้มภาพ