รักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา @บางกอกใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 25 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

รักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา @บางกอกใหญ่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเสวนา เรื่อง การศึกษาแนวทางเครือข่ายภาคประชาชนรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา โดยนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฏหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน เป็นผู้นำการเสวนา ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คณะกรรมการวิสามัญฯ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตธนบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และผู้แทนชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ช่วงระหว่างสะพานพุทธยอดฟ้าถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อศึกษาปัญหาขยะและน้ำเสียจากชุมชน ภาคธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปัญหาขยะจากนักท่องเที่ยวและประชากรแฝง ปัญหาผักตบชวาจากปริมณฑล เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันกำหนดทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน

อัลบั้มภาพ