เขตบางกอกใหญ่ร่วมโครงการเรารักษ์เจ้าพระยา

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 16 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ร่วมโครงการเรารักษ์เจ้าพระยา

วันที่ 16 กันยายน 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการเรารักษ์เจ้าพระยา ณ บริเวณท่าเรือวังหลัง

สืบเนื่องจากคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน โดยนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ได้ประชุมหารือการจัดระเบียบการปล่อยน้ำเสีย การทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพระยา และการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งพื้นที่ต่อเนื่องกันด้านฝั่งธนบุรี บริเวณตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รักษ์น้ำอย่างยั่งยืน

โดยขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ คูคลอง เพื่อป้องกันขยะอุดตันทางระบายน้ำ อันเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค อีกทั้งการทิ้งขยะดังกล่าว มีความผิดตาม พรบ.รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ โทษปรับไม่เกิน10,000 บาท และกิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง ด้วยหลัก 3 ช" ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลังมาใช้ใหม่ (Recycle Reuse Reduce) เพื่อลดขยะอย่างยั่งยืน

อัลบั้มภาพ