เขตบางกอกใหญ่ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 24 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นำทีมโดยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขต นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายรายได้ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยทางเท้า ป้ายโฆษณา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ณ บริเวณซอยเพชรเกษม 4 ตั้งแต่ปากซอยเพชรเกษม 4 จนถึงปากซอยอิสรภาพ 21 (ซอยวัดสังข์กระจาย)

ทั้งนี้ ได้ตรวจพบการตั้งวางรถเข็นและอุปกรณ์การค้ายื่นล้ำทางสาธารณะเป็นจำนวนมาก จึงสั่งการให้ฝ่ายเทศกิจตรวจสอบแก้ไขประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้า และรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ฝ่ายโยธาซ่อมแซมพื้นทางเท้าที่ชำรุด ตรวจสอบการรุกล้ำคลอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมตรวจสอบร้านค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเก็บขยะสิ่งของต่าง ๆ โดยให้ดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ