เขตบางกอกใหญ่ประสานความร่วมมือ สน.บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ชุมชนตรอกตาแทนและลานโพธิ์

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 19 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ประสานความร่วมมือ สน.บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ชุมชนตรอกตาแทนและลานโพธิ์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. บางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบ อาทิ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นผิวทางเท้า การขับขี่บนทางเท้า การก่อสร้าง ระบบการระบายน้ำ คูคลอง ต้นไม้ใหญ่ สายเคเบิ้ล การตั้งวางอุปกรณ์สิ่งของร้านค้าที่ยื่นล้ำทางเท้า สุขาภิบาลอาหารร้านขายอาหาร และความพร้อมของถังดับเพลิงที่ติดตั้งในชุมชน รวมทั้ง ตรวจเยี่ยมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนขยะในชุมชน และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ปากซอยอิสรภาพ 27 ชุมชนลานโพธิ์ ชุมชนตรอกตาแทน จนถึงวัดราชสิทธาราม

จากการลงพื้นที่ได้ให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งกิ่งต้นโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้านยื่นล้ำทางเดินและเก็บขยะต่าง ๆ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดูแลความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภคและตรวจสอบการดำเนินกิจการค้า ฝ่ายเทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยร้านค้า ไม่วางสิ่งของอุปกรณ์กีดขวางทางเดิน และห้ามการขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า ฝ่ายโยธาดูแลพื้นที่ก่อสร้าง ทางเท้าชำรุด
รวมทั้งพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

อัลบั้มภาพ