"#เขตลาดพร้าว บูรณาการหน่วยงานรัฐร่วมเขตลาดพร้าว เฝ้าระวังภัยแฝงของวิถีคนกลางคืน"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 29 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง

 

 

"#เขตลาดพร้าว บูรณาการหน่วยงานรัฐร่วมเขตลาดพร้าว เฝ้าระวังภัยแฝงของวิถีคนกลางคืน"

 

 

 

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายณัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายอภินันท์ รักจรรยาบรรณ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นางสาวภรินทร สิงหศิริ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีดับเพลิงลาดพร้าว และส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว ได้แก่ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรายได้ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันตรวจติดตามควบคุมสถานบันเทิงหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่ตั้งอยู่ถนนสังคมสงเคราะห์ และถนนประดิษฐ์มนูธรรม

 

 

          ในการนี้ ได้กำชับสถานประกอบการให้ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต เป็นไปตามที่กฎหมายควบคุม เช่น ไม่ให้บริการและหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่เปิดบริการเกินเวลา ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามพกอาวุธ วัตถุระเบิด และยาเสพติด เข้าสถานบริการ และไม่ส่งเสียงดังก่อความรำคาญแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ถังดับเพลิง สุขลัษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร รวมทั้งได้รณรงค์ป้องกันภัยเอดส์แก่บุคลากรของสถานบันเทิงและประชาชนวิถีกลางคืน เนื่องในสัปดาห์ "วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม"

 

ภาพ/รายงาน : นางสาวภัทราพร วชิรนิธิไพบูลย์
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

อัลบั้มภาพ