เขตตลิ่งชันให้การต้อนรับ บนก.รุ่นที่ 22 และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "สวนน้ำตลิ่งชัน"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ตลิ่งชัน | 17 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 772 ครั้ง

          นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 22 (บนก.) ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 63 คน ซึ่งจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ พร้อมจัดทำป้ายชื่อ "สวนน้ำตลิ่งชัน" ณ สวนน้ำตลิ่งชัน พื้นที่ 19 ไร่ บริเวณถนนพรานนก-พุทธมณฑล เขตตลิ่งชัน โดยมีคณะผู้บริหารเขตตลิ่งชัน นายพินิจ ค่ายสงคราม ประธานผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 22 พร้อมผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมกิจกรรม

          สำหรับ "สวนน้ำตลิ่งชัน" ได้ทำการปรับปรุงจากพื้นที่รกร้าง เป็นสวนสาธารณะล้อมรอบบึงขาดใหญ่ 3 แห่ง บึงขนาดเล็ก 2 แห่ง บนพื้นที่ 19 ไร่ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พักผ่อนและออกกำลังกาย เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นพื้นที่รับน้ำจากคลองบางพรมและคลองบางน้อย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑล ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน

อัลบั้มภาพ