"#เขตลาดพร้าว ปล่อยแถวผู้ร่วมตรวจสถานประกอบการในพื้นที่"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 31 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

 

"#เขตลาดพร้าว ปล่อยแถวผู้ร่วมตรวจสถานประกอบการในพื้นที่"

 

 

 

          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ปล่อยแถวผู้ร่วมตรวจสถานประกอบการ ซึ่งประกอบไปด้วย นายญัติฐพร บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นางสาวภรินทร สิงหศิริ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นายอภินันท์ รักจรรยาบรรณ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับ กอ.รมน.กทม.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงลาดพร้าว ร่วมออกตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการ เพื่อตรวจติดตาม กำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลว 22 กรกฎาคม 2558 พร้อมสั่งปิดสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมายทันที หากพบมีความผิด นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบป้องกันปัญหาอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะ สถานประกอบการบริเวณถนนโชคชัย 4 จำนวน 4 แห่ง

 

 

 

 

          ในการนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงและเจ้าของอาคาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคาร พร้อมแนะนำรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบาย "NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

31 ตุลาคม 2562
วัชรา พิชยสิริ รายงาน

 

 

อัลบั้มภาพ