สืบสานพระพุทธศาสนา ที่บางกอกใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 10 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

สืบสานพระพุทธศาสนา ที่บางกอกใหญ่

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดพิธีทำบุญตักบาตร โดยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำยวยการเขต มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร และนางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยข้าราชการและบุคลากรเขต ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขต

ในการนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ วัดท่าพระ จำนวน 9 รูป รับบาตรพร้อมเทศนาธรรม ซึ่งท่านได้กล่าวถึงการมีสติสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้ สัมปชัญญะคือความรู้ตัว สติสัมปชัญญะคือ ความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เสมอ ทั้งในขณะคิด พูด และกระทำ ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา เราจะรู้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ สิ่งใดควรพูด สิ่งใดไม่ควรพูด โดยมิให้ความคิด คำพูดและการกระทำมัวเมาอยู่ภายใต้ความประมาท นำความคิด คำพูดและการกระทำไปกระทบกระทั่งผู้อื่น เราจะพูดดี คิดดี ทำดี และทำให้สังคมดีไปด้วย ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

กิจกรรมดังกล่าวนี้ ทางเขตได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์แรกของเดือน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทย และดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตได้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมในการใส่บาตร โดยให้ใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทน ซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อัลบั้มภาพ