เขตพระนครรณรงค์การล้างมือในวันล้างมือโลก

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 21 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

 

          สำนักงานเขตพระนคร ประชาสัมพันธ์กรณรงค์การล้างมือในวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ปี 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2562 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธี ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ณ บริเวณลานเฟื่องนคร (บริษัท สยามสินธร จำกัด) ดิโอลด์สยาม แขวงวังบูรพาภิรมย์

          ทั้งนี้ มือ เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เมื่อใช้มือหยิบจับอาหาร หรือสิ่งของต่างๆ และมือสามารถนำเชื้อโรคไปปนเปื้อนสิ่งของรอบๆ ตัว ทำให้ผู้อื่นได้รับ
เชื้อโรคไปด้วย การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี จึงเป็นวิธีที่มีความสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย จากการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นเวลา 15 วินาที สามารถลดเชื้อโรคได้ถึง 90%

          ● มาเรียนรู้ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ในการล้างมือให้สะอาดถูกหลักอนามัย
             1. ฝ่ามือถูกัน
             2. ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือ
             3. ฝ่ามือถูกฝ่ามือและซอกนิ้วมือ
             4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
             5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
             6. ปลายนิ้วถูฝ่ามือ
             7. ถูรอบข้อมือ
             โดยทุกขั้นตอนทำอย่างน้อย 5 ครั้ง และทำสลับกันทั้ง 2 ข้าง ซ้าย และขวา

          ● ควรล้างมือเมื่อไหร่บ้าง?
             1. ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม
             2. ทุกครั้งก่อนหรือหลังรับประทานอาหาร
             3. หลังจากการจามหรือไอ หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
             4. ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร หรือปอกผลไม้
             5. หลังทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน
             6. ทำความสะอาดหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง
             7. ภายหลังจากออกไปปฏิบัติภารกิจนอกบ้าน
             8. ก่อนและหลังการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

          มาล้างมือให้ถูกวิธี เพื่อสุขอนามัยที่ดีกันนะคะทุกคน ด้วยความปรารถนาดีจาก...สำนักงานเขตพระนคร

อัลบั้มภาพ