เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน เขตบางกอกใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 7 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน เขตบางกอกใหญ่

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน เขตบางกอกใหญ่ ณ ห้องประชุมและลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

โครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรม "บางกอกใหญ่สร้างสรรค์...สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชน" เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้มีเวทีแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ และมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม workshop ระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ "สภาเด็กและเยาวชนที่ฉันรู้จัก" กิจกรรมฐาน (ฐานคุณธรรม และฐานความสามัคคี) และการบรรยาย หัวข้อ การสร้างจิตสำนึกการทำงานเพื่อสังคม โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขต จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยนางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำ ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตข้างหน้า

อัลบั้มภาพ