หนองจอก เปิดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตหนองจอก รวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หนองจอก | 4 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

#หนองจอก เปิดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตหนองจอก รวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมาย นางลัดดา หุยประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันองและปราบปรามยาเสพติดเขตหนองจอก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตหนองจอก กิจกรรมที่2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตหนองจอก พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนต้านภัยยาเสพติด และปล่อยแถวขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี คณะผู้บริหารเขตหนองจอก เจ้าหน้าที่เขต หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. เขตหนองจอก กองทุนแม่ของแผ่นดินเขตหนองจอก ชมรม To Be Number One ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะองและชุมชนทรัพย์เจริญ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตหนองจอก และประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก เข้าร่วมพิธีและร่วมเดินรณรงค์ ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม เขตหนองจอก
>>กิจกรรมการเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ได้เริ่มเดินจากสำนักงานเขตหนองจอก เข้าสู่ถนนบุรีภิรมย์ไปยังตลาดสดหนองจอก เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเตือนให้ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด รวมทั้งร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายด้านความปลอดภัย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล. ต. อ. อัศวิน ขวัญเมือง)

อัลบั้มภาพ