เขตหลักสี่เปิดอบรมเกษตรอินทรีย์ ประจำเดือนตุลาคม 2562

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 16 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่ กำหนดจัดฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้าเขตหลักสี่ โดยมีหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

1. การทำเกษตรบนพื้นปูน

2. การทำเกษตรบนพื้นดิน

3. การทำปุ๋ยหมักปรับโครงสร้างดิน

4. การแก้ปัญหาการเป็นกรดด่างในดิน

5. การเพาะเห็ด    

6. การย่นเวลาการเพาะปลูก

7. การปลูกพืชกลับหัว

8. การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

9. การทำฮอนโมนถั่วเหลือ

10. การทำฮอร์โมนไข่เพื่อเร่งลูกเร่งผล

11. การเลี้ยงไส้เดือน

ประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 6 สำนักงานเขตหลักสี่

โทร 0 2576 1393 หรือโทร 0 2982 2081-2 ต่อ 7434, 7436 ในวันและเวลาราชการ (รับจำนวนจำกัด)