หลักสี่ ตรวจสอบตู้น้ำดื่มและคุณภาพอาหารในสถานศึกษา

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 29 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

เขตหลักสี่ ตรวจสอบตู้น้ำดื่มและคุณภาพอาหารในสถานศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และพันจ่าอากาศโท ยุทธพล กล้าสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายการคลัง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสอบคุณภาพตู้น้ำดื่มและคุณภาพอาหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตหลักสี่ ประกอบด้วย โรงเรียนบางเขน (ไว้ สาลีนุสรณ์) โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา พร้อมกำชับการดูแลทำความสะอาดตู้น้ำดื่ม เปลี่ยนไส้กรองน้ำเป็นประจำตามรอบที่กำหนด นอกจากนี้หากพบมีการชำรุดในรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนในการบริโภคน้ำดื่ม ตลอดจนตวจสอบวัตถุดิบในการใช้ประกอบอาหารให้ถูกหลักอนามัย และโภชนาการตามวัยที่ควรได้รับ เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาด มีคุณภาพ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

อัลบั้มภาพ