บางกอกน้อย ลอยกระทงปลอดภัย

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 12 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

#บางกอกน้อย ส่งเทศกิจดูแลความปลอดภัยประชาชนวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตบางกอกน้อย นำโดย นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายโยธา ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือ/โป๊ะ ที่เปิดให้มีการลอยกระทง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเทศกาลลอยกระทงในวันนี้ จะมีประชาชนใช้ท่าเทียบเรือ/โป๊ะเป็นจำนวนมาก

โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ทำการตรวจท่าเทียบเรือ/โป๊ะ ให้พร้อมใช้งาน ได้ติดตั้งป้ายบอกจำนวนผู้ใช้งานแต่ละท่าเทียบเรือ/โป๊ะ ที่รองรับน้ำหนักคน และหากท่าเทียบเรือ/โป๊ะที่สภาพไม่พร้อมใช้งาน ได้ทำการติดป้ายห้ามใช้งานไว้อย่างชัดเจน โดยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยได้ นำคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม และเช็คอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า ประชาชนในเขตบางกอกน้อย จะไม่ได้รับความไม่ปลอดภัยในการลอยกระทง ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำทุกท่าเทียบเรือ/โป๊ะ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

อัลบั้มภาพ