เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 26 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทนีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

โดยประชุมหารือการจัดระเบียบการปล่อยน้ำเสีย การทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพระยา และการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งพื้นที่ต่อเนื่องกันด้านฝั่งธนบุรี บริเวณตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้เพื่อบูรณาการทำงานให้เป็นไปในทิศทางและแนวทางเดียวกัน ดูแลพื้นที่เกาะรัตน์โกสินทร์ให้มีความงดงามสมกับเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์

อัลบั้มภาพ