นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน” ครั้งที่ 1 บริเวณริมคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ซอยกาญจนาภิเษก 6 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

         โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นถิ่น และศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรกรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของท้องทุ่งบางเขนให้เยาวชนได้เรียนรู้ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบึงพระยาสุเรนทร์ ระยะทาง 1,750 เมตร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีทัศนียภาพที่ร่มรื่น สวยงาม สะดุดตาผู้มาเยือน

         นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วน สนับสนุน หญ้าแฝก เพื่อปลูกกันแนวตลิ่งทรุด จำนวน 50,000 ต้น กังหันเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในคลองบึงพระยาสุเรนทร์ จำนวน 10 เครื่อง สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ว่าง 1.5 ไร่ สร้างศูนย์เรียนรู้พืชพื้นถิ่น โดยรวบรวมพืชพื้นถิ่นกว่า 80 ชนิด ภายในสวนแห่งนี้

          จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ แวะมาท่องเที่ยว ถ่ายรูป เช็คอิน ชิมกาแฟ และเยี่ยมชมวิถีชนบทที่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่ คาดเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบม.ค. 63