เขตพระนครชวนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 22 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 122 ครั้ง

 

         สำนักงานเขตพระนคร ขอเชิญเยี่ยมชม พิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนย่านกรุงเก่า 

          พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เป็นอาคารเรือนไม้ปั้นหยา 2 ชั้น ตั้งอยู่ภายในสำนักงานเขตพระนคร เดิมอาคารหลังนี้เป็นเรือนพำนัก
ของพระยาบริรักษ์ราชา หรือ เจ๊ก รัตนทัศนีย ซึ่งเคยรับราชการในตำแหน่งนายตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 จนถึง สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7

          เรือนปั้นหยาส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นแบบสไตล์ยุโรปประยุกต์ มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง หลังคาทุกด้าน
ชนกันแบบพีระมิด ไม่มีหน้าจั่ว เรือนปั้นหยาเริ่มมีปรากฎอยู่ที่หลังคาพระราชวังต่างๆในสมัยต้นรัชกาลที่ 4

          กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร

          เปิดทำการ. : วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 09:00 - 16:00 น. ชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 8563 (พิพิธภัณฑ์) และ 0 2282 3667 (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

อัลบั้มภาพ