หลักสี่เปิดโลกเรียนรู้ นำคณะนักเรียนย้อนรอยประวัติศาสตร์ ร่วมเรียนรู้วิถีท้องถิ่นคนริมคลองฯ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 9 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 102 ครั้ง

(9 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สายน้ำประวัติศาสตร์คลองเปรมประชากร” ซึ่งสำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) พร้อมนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) ศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองเปรมประชากรในพื้นที่เขตหลักสี่ อาทิ ชุมชนตลาดบางเขน ชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่อายุมากกว่า 100 ปี บ้านโบราณ 100 ปีที่ยังคงสภาพไว้อย่างดีและเป็นสื่อกลางบอกเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชน สุขศาลาในอดีต (สถานีอนามัย) ที่อาคารมีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียนที่ทรงคุณค่า และโรงเจซินซุ่นตั๋ว โรงเจโบราณอายุกว่า 100 ปี เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความสำคัญของสถานที่ต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตลอดจนสามารถให้ความรู้และแนะนำสถานที่สำคัญในพื้นที่เขตแก่ประชาชนและผู้สนใจได้ต่อไป

อัลบั้มภาพ