แผนฉีดพ่นละอองน้ำลดค่าฝุ่นละออง ประจำเดือนมกราคม 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 9 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง

 

          สำนักงานเขตพระนคร กำหนดแผนฉีดพ่นละอองน้ำ และล้างต้นไม้ ใบไม้ เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ ประจำเดือน มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  

          วันที่  1 มกราคม 2563           สวนสันติพร ถนนราชดำเนินกลาง

          วันที่  2 มกราคม 2563           ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 ถนนจักรเพชร

          วันที่  3 มกราคม 2563           ถนนราชินี

          วันที่  4 มกราคม 2563           ถนนหน้าพระธาตุ

          วันที่  5 มกราคม 2563           ถนนราชดำเนินใน

          วันที่  6 มกราคม 2563           สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์

          วันที่  7 มกราคม 2563           สนามหลวง

          วันที่  8 มกราคม 2563           สวนสันติพร ถนนราชดำเนินกลาง

          วันที่  9 มกราคม 2563           ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 ถนนจักรเพชร

          วันที่ 10 มกราคม 2563           ถนนราชินี

          วันที่ 11 มกราคม 2563            ถนนหน้าพระธาตุ

          วันที่ 12 มกราคม 2563           ถนนราชดำเนินใน

          วันที่ 13 มกราคม 2563           สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์

          วันที่ 14 มกราคม 2563           สนามหลวง

          วันที่ 15 มกราคม 2563           สวนสันติพร ถนนราชดำเนินกลาง

          วันที่ 16 มกราคม 2563           ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 ถนนจักรเพชร

          วันที่ 17 มกราคม 2563           ถนนราชินี

          วันที่ 18 มกราคม 2563           ถนนหน้าพระธาตุ

          วันที่ 19 มกราคม 2563           ถนนราชดำเนินใน

          วันที่ 20 มกราคม 2563          สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์

          วันที่ 21 มกราคม 2563           สนามหลวง

          วันที่ 22 มกราคม 2563           สวนสันติพร ถนนราชดำเนินกลาง

          วันที่ 23 มกราคม 2563           ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 ถนนจักรเพชร

          วันที่ 24 มกราคม 2563           ถนนราชินี

          วันที่ 25 มกราคม 2563           ถนนหน้าพระธาตุ

          วันที่ 26 มกราคม 2563           ถนนราชดำเนินใน

          วันที่ 27 มกราคม 2563           สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์

          วันที่ 28 มกราคม 2563           สนามหลวง

          วันที่ 29 มกราคม 2563           สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์

          วันที่ 30 มกราคม 2563           ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 ถนนจักรเพชร

          วันที่ 31 มกราคม 2563            ถนนราชินี

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2223 5089

อัลบั้มภาพ