''#เขตลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมการจัดบริการ อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนคลองทรงกระเทียมและโรงเรียนวัดลาดพร้าว''

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ลาดพร้าว | 26 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

 

''#เขตลาดพร้าว ตรวจเยี่ยมการจัดบริการ อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนคลองทรงกระเทียมและโรงเรียนวัดลาดพร้าว''

 

 

 

 

 


          นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วย กอ.รมน. และศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดบริการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนคลองทรงกระเทียมและโรงเรียนวัดลาดพร้าว เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตลาดพร้าว ได้รับประทานอาหารดีมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อาหารปลอดภัยและมีปริมาณที่เพียงพอ นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพอาหารของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นนโยบายหลักที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้อิ่มท้อง สมองดี มีความสุข โดยมีหัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ''SMART Education"

 

 

อัลบั้มภาพ