แผนล้างทำความสะอาดพื้นที่ ประจำเดือน มกราคม 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 9 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

 

          สำนักงานเขตพระนคร กำหนดแผนพัฒนาความสะอาดถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน รั้วเหล็กกั้น เสาไฟฟ้า ตะแกรงช่องระบายน้ำ ฯลฯ ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดตามถนนสายหลักและสายรอง สลับหมุนเวียนเป็นประจำ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม และลดฝุ่นละอองในพื้นที่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้

          วันที่  1 มกราคม 2563           วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บริเวณโดยรอบวัด และรอบกระทรวงมหาดไทย

          วันที่  2 มกราคม 2563           ถนนพระจันทร์ และถนนหน้าพระธาตุ

          วันที่  3 มกราคม 2563           ถนนตรีเพชร และถนนสะพานพุทธ

          วันที่  4 มกราคม 2563           ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถึง สะพานช้างโรงสี

          วันที่  5 มกราคม 2563           ถนนดินสอ ทั้ง 2 ฝั่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหนัาวัดสุทัศนเทพวราราม

          วันที่  6 มกราคม 2563           ถนนข้าวสาร และสวนหย่อมสิบสามห้าง

          วันที่  7 มกราคม 2563           ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งเหนือ

          วันที่  8 มกราคม 2563           รอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

          วันที่  9 มกราคม 2563           ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเล้า และใต้สะพานพระราม 8

          วันที่ 10 มกราคม 2563           ถนนกรุงเกษม

          วันที่ 11 มกราคม 2563            ถนนเจิรญกรุง ช่วงกรมการรักษาดินแดน และ ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานอุบลรัตน์ ถึง สะพานเจริญรัช

          วันที่ 12 มกราคม 2563           ถนนดินสอ ทั้ง 2 ฝั่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหนัาวัดสุทัศนเทพวราราม

          วันที่ 13 มกราคม 2563           ซอยรามบุตรี

          วันที่ 14 มกราคม 2563           ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งใต้

          วันที่ 15 มกราคม 2563           วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บริเวณโดยรอบวัด และรอบกระทรวงมหาดไทย 

          วันที่ 16 มกราคม 2563           ถนนตรีเพชร และถนนสะพานพุทธ

          วันที่ 17 มกราคม 2563           ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถึง สะพานช้างโรงสี

          วันที่ 18 มกราคม 2563           ถนนดินสอ ทั้ง 2 ฝั่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหนัาวัดสุทัศนเทพวราราม

          วันที่ 19 มกราคม 2563           ถนนจักรเพชร ปากคลองตลาด

          วันที่ 20 มกราคม 2563          ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งเหนือ

          วันที่ 21 มกราคม 2563           รอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม

          วันที่ 22 มกราคม 2563           ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเล้า และใต้สะพานพระราม 8

          วันที่ 23 มกราคม 2563           ถนนกรุงเกษม

          วันที่ 24 มกราคม 2563           ถนนเจริญกรุง ช่วงกรมรักษาดินแดน และถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานอุบลรัตน์ ถึง สะพานเจริญรัช

          วันที่ 25 มกราคม 2563           ถนนดินสอ ทั้ง 2 ฝั่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหนัาวัดสุทัศนเทพวราราม

          วันที่ 26 มกราคม 2563           ตรอกสาเก และตรอกเสถียร

          วันที่ 27 มกราคม 2563           ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งใต้

          วันที่ 28 มกราคม 2563           วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บริเวณโดยรอบวัด และรอบกระทรวงมหาดไทย

          วันที่ 29 มกราคม 2563           ถนนพระจันทร์ และถนนหน้าพระธาตุ

          วันที่ 30 มกราคม 2563           ถนนตรีเพชร และถนนสะพานพุทธ

          วันที่ 31 มกราคม 2563            ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถึง สะพานช้างโรงสี

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2223 5089

อัลบั้มภาพ