เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 2 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน โดยนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 6 สภากรุงเทพมหานคร

โดยประชุมพิจารณาเตรึยมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อบูรณาการร่วมกัน ในการรณรงค์จัดระเบียบการปล่อยน้ำเสีย ทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพระยา และการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งพื้นที่ต่อเนื่องกันด้านฝั่งธนบุรี บริเวณตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ได้จัดทำแผนการรณรงค์ร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา (ช่วงสะพานพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้าทั้งสองฝั่ง) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สำคัญริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสวยงามเป็นจุดแวะพักหรือท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างความใสสะอาดให้แม่น้ำเจ้าพระยาปราศจากขยะและคุณภาพน้ำที่ดี และอำนวยความสะดวกในการประสานงาน และเฝ้าระวังเหตุด้านความปลอดภัย บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงสะพานพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทั้ง 2 ฝั่ง มีการพัฒนาปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ ทางเดินทางเท้า ความสวยงาม ความสะอาดและความปลอดภัย มีเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

อัลบั้มภาพ