ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อมอบนโยบาย และความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ยานนาวา | 25 ธันวาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

 

 >> ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อมอบนโยบาย และความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่


          (24 ธ.ค. 2561) นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมด้วยนางสาวโศรยา วัธชนะ นายไสว ผลยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา ประชุมข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานเขตยานนาวา เพื่อมอบนโยบายการทำงานและความมีวินัยในการทำงาน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรอบคอบ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด มีคูธรรม จริยธรรมข้าราชการที่ดี และเตรียมความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (24 กุมภาพันธ์ 2562) และขอบคุณข้าราชการและลูกจ้างทุกคนที่ได้ทุ่มเทกาย ใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกๆ ด้าน และขออวยพรให้กับผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน ในช่วงปีใหม่ 2562 ประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ครอบครัวประสบแต่สุขตลอดปี การเดินทางไกลให้ใช้ความระมัดระวัง ไม่ตั้งอยู่บนความประมาท ส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่ช่วงเทศกาล ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ได้แสดงความยินดีกับหัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย (ปกครอง, โยธา, รักษาความสะอาดฯ, และรายได้) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดอื่น (สำนักงานเขต) ขอให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบผลสำเร็จตามที่มีความตั้งใจ


-------------------------------------------

อัลบั้มภาพ