เขตราษฎร์บูรณะ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ | 4 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

      

เขตราษฎร์บูรณะ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสไปสู่ประชารัฐ โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

 

อัลบั้มภาพ