เขตบางกอกใหญ่พร้อมรับการตรวจศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 16 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่พร้อมรับการตรวจศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกรุณา ธุูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนายอริยะ เมฆะกุล ผู้ตรวจราชการสูง และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก โดยมีมาตรฐานระบบงานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงงาน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้จัดตั้งคณะทำงานทั้ง 10 ฝ่าย ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โดยเน้นการบริการด้วยใจ ให้ประชาชนรับรู้ถึงความตั้งใจพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่และเต็มใจ 

อัลบั้มภาพ