24 พ.ย.นี้ ชวนเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 13 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 107 ครั้ง

24 พ.ย.นี้ ชวนเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์

         นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ (ภาคเอกชน) และวัดกระทุ่มเสือปลา กำหนดจัด “งานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดกระทุ่มเสือปลา เพื่อสืบสานประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวพันกับสายน้ำ รวมถึงอนุรักษ์และพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำ อันจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนให้เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์และในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้เรียนเชิญ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

        สำหรับการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเงินรางวัล โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1.เรือเพียว ขนาด 7 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป 2.เรือเพียว ขนาด 12 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป  3.เรือมาด ขนาด 12 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันกีฬามหาสนุก การแข่งพายเรือหัวใบ้ท้ายบอด การแข่งขันชกมวยทะเล  กิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีเขตประเวศ และตลาดชุมชน การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 80 ปาง และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

                   

         จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมและเชียร์การแข่งขันเรือยาว และกิจกรรมต่างๆ พร้อม ชิม ช้อป และ ได้ใน วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 328 7428 ต่อ 6386 หรือ 6387

-----------------

 

ภาพ/ข่าว :พขร.ส๑

อัลบั้มภาพ