เขตบางกอกใหญ่ทำความสะอาดวัดอรุณฯ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 30 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ทำความสะอาดวัดอรุณฯ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางนิชาภา ไชยศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกวาดฯ ทำความสะอาดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

เนื่องจากวัดอรุณฯ เป็นศาสนสถานเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ที่งดงามด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมงานศิลป์อันประเมินค่าไม่ได้ และยังมีพระปรางค์ตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา กลายเป็นสัญลักษณ์ความสวยงามประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก และเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน สถานที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และการประกอบศาสนกิจ ทางเขตจึงจัดส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลทั้งในเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ในการนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการเก็บกวาดใบไม้และขยะต่าง ๆ รอบบริเวณวัด รวมทั้งบริเวณท่าเรือ เพื่อความสะอาดและเป็นที่น่าชื่นชมแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา

อัลบั้มภาพ