เขตหนองจอกส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อยสู่ภัยแล้ง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หนองจอก | 27 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 84 ครั้ง

#เขตหนองจอก ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชน้ำน้อย สู้ภัยแล้ง

>> นายวุฒิภัทร  คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า  ในช่วงฤดูแล้งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปี ระดับน้ำต้นทุนตามแหล่งกักเก็บน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติมีระดับต่ำ ดังนั้น น้ำที่จะส่งมาตามคลองสาธารณะต่างๆ ก็จะมีปริมาณน้อยลง ซึ่งจะกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งสำนักงานเขตหนองจอก เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ทำนากว่า 58,123 ไร่  เกษตรกรทำนาปีละ 2 ครั้ง

>> สำนักงานเขตหนองจอก จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาลดรอบในการทำนา มาปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง เช่น พืชตระกูลแตง (แตงโม และแตงกวา) ลดปัญหาการขาดทุนจากการทำนาในหน้าแล้ง มีเกษตรกรในพื้นที่จำนวนหลายรายให้ความสนใจมาปลูกแตงโมกินนรีแทนการทำนาในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ประมาณ 60 - 65 วัน  ก็สามารถเก็บขายได้ โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าจะมารับผลผลิตถึงไร่ สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกร

>> ปัจจุบันมีเกษตรกรสนใจปลูกแตงโม จำนวน 4 ราย พื้นที่รวมกว่า 65 ไร่ และหนึ่งในนั้น ก็คือ นายบุญเรือน    ปรางทอง เกษตรกรที่หันมาปลูกแตงโมตั้งแต่ปี 2557 จนปัจจุบัน  และขณะนี้ได้เริ่มลงเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว จำนวน 25 ไร่  ซึ่งคาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณช่วงปีใหม่  ปัจจุบันก็ยังช่วยแนะนำส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจจะพลิกผืนนาให้เป็นไร่แตงโมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงภัยแล้งด้วยนี้

>> ท่านใดสนใจแวะเยี่ยมชมไร่แตงโม หรือสนใจผลผลิต สามารถติดต่อได้โดยตรงที่  นายบุญเรือน  ปรางทอง    โทร. 085 220 7346  ต้องติดต่อล่วงหน้าก่อนนะคะ  รับรองว่าจะติดใจในรสชาติหวานละมุนลิ้นเลยทีเดียว