เขตบางกอกใหญ่ร่วมประชุมการบูรณาการงานประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 23 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ร่วมประชุมการบูรณาการงานประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทนีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เข้าร่วมประชุมการบูรณาการงานประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร โดยนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้คือ การจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเมือง การจัดมหกรรมเผยแพร่แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการด้านผู้สูงอายุครบวงจรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 วัน 1 ครั้ง การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง 3 วัน การผลิตและเผยแพร่งานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร และสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Viral Video) แผ่นพับ แฟนเพจกิจกรรม นิทรรศการเคลื่อนที่ Back Drop สปอตวิทยุ การประชาสัมพันธ์ในรายการโทรทัศน์

อัลบั้มภาพ