เขตบางกอกใหญ่เชิญชวนประชาชนถวายความจงรักภักดี

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 9 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่เชิญชวนประชาชนถวายความจงรักภักดี

เขตบางกอกใหญ่ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ รวมทั้ง ขอเชิญชวนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง ๒ ฝั่ง ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาในช่วงเวลาที่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ผ่าน ๖ วัด ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ดังนี้
๑. วัดราชาธิวาสวิหาร
๒. วัดเทวราชกุญชร
๓. วัดสามพระยา
๔. วัดบวรมงคล
๕. วัดคฤหบดี
๖. วัดระฆังโฆสิตาราม
โดยเริ่มเจริญชัยมงคลคาถา ตั้งแต่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ผ่านวัดต่าง ๆ จนเสร็จพิธี เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พ้นเขตวัด
ทั้งนี้ประชาชนสามารถดูรายละเอียดงานพระราชพิธีฯ เพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ https://www.phralan.in.th/coronation/index.php

อัลบั้มภาพ