เขตบางกอกใหญ่จัดงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 6 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่จัดงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานและเจ้าภาพอุปถัมภ์ งานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ครูและนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล (ศาลา 3) วัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่

กัณฑ์ แปลว่า ส่วน วรรค ตอน หรือหมวด หมายถึง ข้อความส่วนหนึ่ง วรรคหนึ่ง ตอนหนึ่ง หรือหมวดหนึ่ง โดยปกติใช้กับการเทศน์ คือ ข้อความธรรมะที่เทศน์อธิบายจบเรื่องโดยสมบูรณ์ในตอนเดียว เรียกว่ากัณฑ์ เรื่องที่มีเนื้อความยาวซึ่งถูกแบ่งออกเป็นตอนๆ แต่ละตอนก็เรียกว่ากัณฑ์ เช่น เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ได้แบ่งเป็น 13 ตอน เรียกว่ามี 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา คือ

 1. กัณฑ์ทศพร มี 19 พระคาถา
 2. กัณฑ์หิมพานต์ มี 134 พระคาถา
 3. กัณฑ์ทานกัณฑ์ มี 209 พระคาถา
 4. กัณฑ์วนประเวศน์ มี 57 พระคาถา
 5. กัณฑ์ชูชก มี 79 พระคาถา
 6. กัณฑ์จุลพน มี 35 พระคาถา
 7. กัณฑ์มหาพน มี 80 พระคาถา
 8. กัณฑ์กุมาร มี 101 พระคาถา
 9. กัณฑ์มัทรี มี 90 พระคาถา
 10. กัณฑ์สักกบรรพ มี 43 พระคาถา
 11. กัณฑ์มหาราช มี 69 พระคาถา
 12. กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี 36 พระคาถา
 13. กัณฑ์นครกัณฑ์ มี 48 พระคาถา

ซึ่งหากในงานเดียวกันมีเทศน์หลายช่วง เช่น ช่วงเช้า ช่วงบ่ายและช่วงกลางคืน เรียกว่า มีเทศน์ 2 กัณฑ์ มีเทศน์ 3 กัณฑ์

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์กัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์วนปเวศน์ ในงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่วัดใหม่พิเรนทร์ เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการปฏิบัติธรรมแห่งที่ 34 บูรณะและปฏิสังขรณ์วัด และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป รวมทั้งมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม บาลี แด่พระภิษุ สามเณร นักเรียน นิสิตนักศึกษา

อัลบั้มภาพ