เขตพระนครรับฟังความคิดเห็นประชาชน เตรียมจัดงานถนนคนเดิน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 21 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

 

          (20พ.ย.62) เวลา 10.00 น. นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในการประชุมการจัดงาน
ถนนคนเดิน บริเวณถนนข้าวสาร
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมถนนคนเดินนี้ เป็นแนวคิดของรัฐบาลที่จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว
และกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นว่าย่านถนนข้าวสารเป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี
ดังนั้นหากจัดกิจกรรมในย่านนี้ก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ได้ไม่ยาก

          สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเบื้องต้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคประชาชน ผู้ค้า ผู้ประกอบการ
ในถนนข้าวสาร ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน รวมทั้งต้องการให้ถนนข้าวสารมีการพัฒนาไปใน
รูปแบบใด หรือมีสภาพอย่างไร เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้ ซึ่งผู้อำนวยการเขต
พระนครจะได้นำความคิดเห็นเหล่านี้นำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาต่อไป

          ทั้งนี้ ตัวแทนภาคประชาชน ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ในถนนข้าวสาร มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือเห็นด้วยที่
ภาครัฐจะจัดให้มีกิจกรรมถนนคนเดิน แต่ควรพิจารณาในเรื่องของเวลาการทำการค้า การจัดระเบียบการตั้งวาง การจราจร
เป็นต้น ให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม

          โดยมี คณะผู้บริหารเขตพระนคร นายพิชิตชัย แซ่จึง ผู้ช่วยดำเนินงาน ส.ส.กทม.เขต 1  สำนักงานประชาสัมพันธ์ สน.ชนะสงคราม  กอ.รมน.กทม.  นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร  ที่ปรึกษาผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร
ประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร ผู้แทนเจ้าของอาคารถนนข้าวสาร ร่วมประชุม ณ ห้องเพชรพระนคร ชั้น 5
สำนักงานเขตพระนคร

อัลบั้มภาพ