#มีนบุรี #ลุยล้างตลาด สะอาด ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย @ตลาดนัดบาแล

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 26 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

#มีนบุรี #ลุยล้างตลาด สะอาด ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย @ตลาดนัดบาแล 

          >> วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดนัดบาแล ถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี ในกิจกรรม Big Cleaning Day “BMA ล้างตลาดทั้งกรุง สะอาด ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคในด้านความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยในสินค้า

          >> เพื่อเป็นแนวทางให้ตลาดมีการพัฒนาตามหลักสุขาภิบาล เป็นตลาดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดโรคปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาด และผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด โดยสำนักงานเขตมีนบุรี กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั่วพื้นที่เขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 

ภาพ /ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ