#ผู้บริหารเขตมีนบุรี ใส่ใจ #ทาสีคันหินทางเท้า #ป้ายรถเมล์ #เพื่อถนนปลอดภัย #สวยสดใสอากาศสะอาด #ถนนเสรีไทย #ถนนเฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 27 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

 #ผู้บริหารเขตมีนบุรี ใส่ใจ #ทาสีคันหินทางเท้า #ป้ายรถเมล์ #เพื่อถนนปลอดภัย #สวยสดใสอากาศสะอาด #ถนนเสรีไทย #ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

          >> วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี และนายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ลงตรวจความคืบหน้าและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ที่เข้าดำเนินการทาสีคันหินทางเท้า เครื่องหมายจราจร และป้ายรถโดยสารสาธารณะ ตลอดแนวถนนเสรีไทย พื้นที่เขตมีนบุรี เพื่อความสวยสะอาดตา เครื่องหมายจราจรมีความชัดเจน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางสัญจร

          >>อันเป็นการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “1 เขต 2 ถนน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 รวมทั้งเป็นการสร้าง “ถนน อากาศสะอาด” สร้างอัตลักษณ์ถนนสวยด้วยต้นทองอุไร ส่งเสริมโครงการ “ถนน 5 ไม่” ของกรุงเทพมหานคร ในการเป็นถนนสวย สะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ก่อให้เกิดความประทับใจและสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชนและผู้สัญจรในพื้นที่ 

          >>โดยการบูรณาการร่วมกันของคณะกรรมการโครงการ “มีนบุรีรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานเขตมีนบุรี สถานประกอบการ โรงเรียน วัด ชุมชน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตามแนวถนนเสรีไทย โดยวางแนวทางดำเนินการสร้างอัตลักษณ์ถนนเสรีไทย ระยะทาง 1,800 เมตร ในพื้นที่เขตมีนบุรี ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม เช่น การปลูกต้นทองอุไร ปรับปรุงเกาะกลางถนน จัดระเบียบทางเท้า กวดขันจัดเก็บป้ายโฆษณา จับปรับรถที่วิ่งหรือจอดบนทางเท้า จัดทำจุดอัตลักษณ์ของเขตมีนบุรี ปรับปรุงทางเท้า ขีดสี ตีเส้น และเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจน รวมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อันเป็นการพัฒนาการให้บริการอีกด้านหนึ่งด้วย 

 

ภาพ : วิทยา,ธนานันท์ /ข่าว : ธนานันท์

 

อัลบั้มภาพ