เขตบางกอกใหญ่ร่วมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยื่นมือช่วยเหลือประชาชน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 16 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ร่วมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยื่นมือช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ชุมชุนเพชรเกษม 1

โดยร่วมลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในชุมชนเพชรเกษม 1 จำนวน 6 ครอบครัว และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาลอาการป่วยของผู้ที่ป่วยทั้งหมดอย่างใกล้ชิด และดูแลเรื่องการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง ให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องสวัสดิการสังคม เพื่อขอรับสิทธิตามกฎหมาย ตามความเหมาะสม พร้อมร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

อัลบั้มภาพ