เขตบางกอกใหญ่ลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 15 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน


วันที่ 15 มกราคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ ชุมชนเพชรเกษม 1 

โดยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินทางสังคมของครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 6 ครอบครัว พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจด้านผู้สูงอายุและคนพิการ อีกทั้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาลอาการป่วยของผู้ที่ป่วยทั้งหมดอย่างใกล้ชิด และดูแลเรื่องการปรับปรุงสภาพ ที่อยู่อาศัยให้มั่นคง แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง ให้คำแนะนำในเรื่องสวัสดิการสังคมเพื่อขอรับสิทธิตามกฎหมาย ตามความเหมาะสม พร้อมร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

อัลบั้มภาพ