#มีนบุรี เข้มมาตรการ #ลดมลพิษ #ลดฝุ่น #เพิ่มความปลอดภัย #ตรวจสภาพรถราชการทุกเดือน  ประจำเดือนมี.ค.63

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 3 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

#มีนบุรี เข้มมาตรการ #ลดมลพิษ #ลดฝุ่น #เพิ่มความปลอดภัย #ตรวจสภาพรถราชการทุกเดือน  ประจำเดือนมี.ค.63

          >>วันอังคารที่ 3 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี จัดกิจกรรมตรวจเช็คการดูแลรักษาสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตมีนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมอบนโยบายและให้โอวาทพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจสภาพรถยนต์และให้คำแนะนำ เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการลดการก่อมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจเกิดจากสภาพเครื่องยนต์ที่ขาดการบำรุงรักษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

          >> โดยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งมีผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธาน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายเป็นคณะกรรมการ ในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อปฏิบัติ มาตรการและแนวทางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตลอดจนมีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามมาตรฐานคู่มือการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีการตรวจสภาพโดยคณะกรรมการชุดใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน

 

ภาพ/ข่าว : ธนานันท์

อัลบั้มภาพ