เขตพระนครจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ พร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนนำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 18 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

 

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพระนคร นำโดยนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้ ในชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน​ และลดปริมาณการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม ชุมชนตรอกบ้านพานถม และชมุชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน  เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย พบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน เพื่อพูดคุย สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของผู้พักอาศัยในชุมชน เพื่อนำมาหารือและพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และแรกเกิดในชุมชนดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 

          ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมชุมชน ได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนในหลายด้าน อาทิ ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ทางเดินบางช่วงมีการยุบตัว และฝาท่อระบายน้ำชำรุด จึงได้มอบหมายฝ่ายโยธา เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อย่างไรก็ตาม หากประชาชนมีข้อเสนอแนะหรือปัญหาความเดือดร้อน สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2281 8125 

 

 

อัลบั้มภาพ