#มีนบุรี  นัดทิ้งนัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ทุกสัปดาห์ 

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 1 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

#มีนบุรี  นัดทิ้งนัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ทุกสัปดาห์ 

          >> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการ “จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่”  พร้อมบริการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะ ในชุมชนพื้นที่เขตมีนบุรีทุกสุดสัปดาห์ ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. โดยในเดือนเมษายน 2563 กำหนดลงพื้นที่ชุมชน ดังนี้ 

- วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 ณ ชุมชนหมู่บ้านพิเชษฐ์ ซอยร่มเกล้า 2 ถนนร่มเกล้า
- วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 ณ เคหะชุมชนบางชัน ซอยเสรีไทย 89 ถนนเสรีไทย
- วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ณ ชุมชนบัวขาวฝั่งใน ซอยรามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง
- วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 ณ ชุมชนรามอินทราเนรมิต ซอยรามอินทรา 86 ถนนรามอินทรา

          >>จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ทำความสะอาดบ้านเรือน นำขยะมูลฝอย เศษวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด ต้นไม้กิ่งไม้ นำมาวางหรือใส่ภาชนะรองรับไว้หน้าบ้านหรืออาคาร ก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตฯ เข้าไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

          >>การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ช่วยส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน ซึ่งขยะเศษวัสดุ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สำนักงานเขตมีนบุรี จะนำไปแยกประเภท ซ่อมแซม ดัดแปลงและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณขยะ ลดต้นทุนการจัดการและทำลายขยะมูลฝอย และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ซึ่งเขตฯ จะลงพื้นที่ในชุมชน หมู่บ้าน สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทั่วพื้นที่เขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากชุมชนหรือหมู่บ้านใด มีขยะชิ้นใหญ่จำนวนมาก สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 02 540 7175

                                                                                 ***********
                                                                            ปชส.เขตมีนบุรี รายงาน