บางกอกใหญ่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 16 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

บางกอกใหญ่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

           วานนี้ (15 ม.ค.63) น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนเพชรเกษม 1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินทางสังคมของครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 6 ครอบครัว พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจด้านผู้สูงอายุและคนพิการ อีกทั้ง ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลอาการป่วยของผู้ที่ป่วยทั้งหมดอย่างใกล้ชิด และดูแลเรื่องการปรับปรุงสภาพ ที่อยู่อาศัยให้มั่นคง แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องสวัสดิการสังคมเพื่อขอรับสิทธิตามกฎหมาย ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะยาวต่อไป

อัลบั้มภาพ